אנחנו מתחייבות לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשימוש אחר לבד מזה המצוין למעלה