מתוך הספר ׳אֵאוֹס ורודת האצבעות׳ שיראה אור בקרוב בהוצאת עיתון 77. 

מתוך הספר ׳במקום אחר מחוץ לזמן׳, פרדס 2019. עורכת: דיתי רונן

ניקוד השירים – יעל ניר / תרגום לערבית – מייסר אבו קאעוד / תרגום לאנגלית – תמרה אור סלילת