אל הרגע של תחילת הכתיבה /

מה זאת אומרת אָתֶ׳ר מָאתֶ׳ר תָּאנְג /