מה זאת אומרת אָתֶ׳ר מָאתֶ׳ר תָּאנְג הוא קול קוראות 
פתוח ואפשר לשלוח אלינו מחשבות
בצרוף הפרטים הבאים: 
שם, מקום מגורים וארץ,
או בחרו להשאר באנונימיות.


כתובת המייל: othermothertongue@gmail.com