אנחנו מתחייבות לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשימוש אחר מלבד זה המצויין למעלה.