מה זאת אומרת 
אָתֶ׳ר מָאתֶ׳ר תָּאנְג  

הוא קול קוראות  
ואפשר לשלוח אלינו
מחשבות בכל זמן

איך את קוראת וכותבת, איך אתה קורא וכותב אָתֶ׳ר מָאתֶ׳ר תָּאנְג