אנחנו קוראות אל הרגע של תחילת הכתיבה / 

אנחנו קוראות אל גיל שש

אנחנו קוראות אל הבהלה,

             אל היד הרועדת, אל

השן    החסרה, 

נשמח לחומרים מכל אחת ואחד, בכל גיל ובכל מדיה / תאריך אחרון 26.8         /