סוכנת כפולה / רשומון שיחה: טלי עוקבי
 

משוחחות: מירב גבעוני הרושובסקי, ענת מסינג מרקוס, תמר פלדברג, יעל פילובסקי בנקירר, וקהל