קפלי את הנייר כמו קודם, אחר כך / עם הילה לביב


 
שיחה שהתקיימה במרץ 2022: רשומון _ רשימות 

עיר מקלט, כּסוּת אם, שְׁתִי

וָערב מתפּרשׂ / עם עדי שורק


 
שיחה שהתקיימה בינואר 2022: רשומון _ רשמים 

שיליה שחורה / עם דנה לובינסקי


 
שיחה שהתקיימה בנובמבר 2021: רשומון רשימות 

איך את מתרגמת עכשיו / 

עם אדריאנה ג'ייקובס


 
שיחה שהתקיימה ביולי 2021: רשומון _ רשימות 

יש פסקול מקביל / עם טל שמור
 

שיחה שהתקיימה במאי 2021: רשומון _ רשימות 

סוכנת כפולה / עם טלי עוקבי
 

שיחה שהתקיימה בפברואר 2021: רשומון _ רשימות (בקרוב)

טיוטות לטיוטות / עם אסף דבורי 
 
שיחה שהתקיימה בנובמבר 2020:רשומון _ רשימות 

זמן כפול מהירות / עם אלי אליהו 

שיחה שהתקיימה באוגוסט 2020:רשומון _ רשימות